ศาลแขวงอุบลราชธานี
Ubonratchathani Kwang Court
News
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ศาลแขวงอุบลราชธานี ประกาศ สำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความทางจอภาพ

ปฏิทินนัดความ  >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ                   

image
image
image
image